جریمه سنگین کنعانی‌زادگان قطعی شد!
کد خبر: 11510

جریمه سنگین کنعانی‌زادگان قطعی شد!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محمد حسین کنعانی زادگان، مدافع پرسپولیس با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به جریمه سنگینی محکوم شد.

بیان فردا | فدراسیون فوتبال نوشت:  کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی خود در خصوص چند پرونده را اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان به طرفیت آقای عماد مهاجری نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مانده مطالبات تجدیدنظرخواه موضوع قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ویستا توربین به طرفیت رضا شربتی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقی مانده مطالبات تجدیدنظرخوانده مربوط به قرارداد و هزیه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف امیر هوشنگ سعادتی با وکالت محمدرضا بیات به طرفیت محمد حسین کنعانی زادگان و بالعکس نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن محکومیت آقای کنعانی زادگان به پرداخت مبلغ هفتاد هزار دلار (آمریکا) در حق امیر هوشنگ سعادتی بر مبنای قرارداد کارگزاری در حق خواهان اولیه امیر هوشنگ سعادتی صادر شد نسبت به مازاد بر آن مبلغ ۲۵۰ هزار دلار و خسارت تأخیر تادیه قرار رد دعوا صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین