دعوای ٢۶٠ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!
کد خبر: 8988

دعوای ٢۶٠ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!

فرشاد مومنی گفت: تمام بسترهای نهادی در بودجه ١۴٠١ ضد اشتغال تدوین شد اما دولت مدعی بود می‌خواهد با ٢۶٠ هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال کولاک کند.

بیان فردا | فرشاد مومنی گفت: تمام بسترهای نهادی در بودجه ١۴٠١ ضد اشتغال تدوین شد اما دولت مدعی بود می‌خواهد با ٢۶٠ هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال کولاک کند.

این اقتصاددان به این مسأله اشاره کرد که اشتغال متغیر سیستمی است و هر ارز و ریالی ، حتی در صورت تخصیص به نام اشتغال به کام چیزی دیگر خواهد بود .

به گفته وی وی تا ماه هشت سال گذشته میزان تخصیص بودجه اشتغال بود که همین امر دعوای دولت و مجلس همسو را سبب شد .

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین