قطع اینترنت برای من که معلولم تفاوتی با مرگ ندارد
کد خبر: 2770
وحید رجبلو، کارآفرین توان‌یاب:

قطع اینترنت برای من که معلولم تفاوتی با مرگ ندارد

وحید رجبلو، کارافرین توان‌یاب و مدیر استارتاپ توانیتو در توئیتی نسبت به نبود اینترنت انتقاد کرد و نوشت که قطع اینترنت با هر اسم و بهانه‌ای که باشد، برای من که دچار معلولیت شدیدم، تفاوت چندانی با مرگ ندارد.

وحید رجبلو، کارافرین توان‌یاب و مدیر استارتاپ توانیتو که تنها تنها ۲ درصد از بدنش توانایی حرکت دارد، در یک رشته توئیتی نسبت به نبود اینترنت انتقاد کرد و نوشت که قطع اینترنت با هر اسم و بهانه‌ای که باشد، برای من که دچار معلولیت شدیدم، تفاوت چندانی با مرگ ندارد.

رجبلو نوشت: قطع اینترنت با هر اسم و بهانه‌ای که باشد، برای من که دچار معلولیت شدیدم، تفاوت چندانی با مرگ ندارد. اگر تنها یک راه برای افرادی با شرایط من در ایران وجود داشته باشد تا از حصار اتاق، پنجره‌ای به دنیای بیرون داشته‌ باشیم و کمی زندگی را تجربه کنیم، همان اینترنتی بود که عملا گرفتید.

رجبلو در ادامه نوشته است: دنیای بدون اینترنت آزاد، در من ترس سال‌های حبش شدن در یک اتاق کوچک را زنده می‌کند. سالهای انزوا، سالهای تنهایی و اندیشیدن به راهی برای مرگ.

7e8ffb42-bb19-4b7e-a2db-cd89d73cfe3e8dbef19e-816c-47bd-8143-7397b42c401d

 

 

  

دیدگاه تان را بنویسید