نفت برنت

  • قیمت نفت در معاملات روز پنج شنبه بازار آسیا، تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به وضعیت عرضه پس از مختل شدن فعالیت یک میدان…

  • قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در روز چهارشنبه حدود ۴ درصد کاهش یافت زیرا افزایش غیرمنتظره و قابل توجه ذخایر…

  • قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸ سنت معادل ۰.۰۹ درصد افزایش به ۹۰ دلار و ۹۷ سنت رسید.

  • قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ دلار و ۸۹ سنت معادل ۵.۶۹ درصد افزایش به ۹۰ دلار و ۸۹ سنت رسید.