غذایی که روی زمین افتاده تا چند ثانیه تمیز است؟
کد خبر: 14139

غذایی که روی زمین افتاده تا چند ثانیه تمیز است؟

اگر غذا روی سطحی افتاده که ممکن است آلوده باشد، حتی اگر کمتر از پنج ثانیه بر زمین مانده باشد، احتمال انتقال باکتری وجود دارد.

مدت‌ زمان تماس، غذا و نوع سطح همگی روی درصد انتقال باکتری‌ها تاثیری بسیار مهم دارند. به‌خصوص، زمان تماس طولانی‌تر احتمال انتقال باکتری‌ها را افزایش می‌دهد؛ اما به این معنی نیست که در صورت کوتاه بودن زمان تماس، احتمال آلودگی را در نظر نگیریم.

غذایی که روی زمین افتاده تا چند ثانیه تمیز است؟

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین