• معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد که زیرساخت تولید هواپیما در کشور وجود ندارد

    موضوع هواپیمای مسافربری ساخت داخل یک پروژه قدیمی شکست خورده بوده که ابراهیم رئیسی در خرداد دو سال پیش وعده تولید و…

رایگان
رایگان
رایگان

هشتگ