موضع قانون در قبال «تنبیه بدنی دانش‌آموزان» چیست؟
کد خبر: 14938

موضع قانون در قبال «تنبیه بدنی دانش‌آموزان» چیست؟

اگر مدیر و معلم وظیفه نظارتی خود را به صورت صحیح انجام ندهد و مراقبت درستی از فرزندانی که در مدرسه مشغول تحصیل هستند، نداشته باشد، می‌توان از باب ترک فعل نیز برای مدرسه و مدیر مدرسه مسئولیت حقوقی قائل بود. علاوه بر این، مرتکب رفتار مجرمانه اعم از ضرب و جرح یا توهین هم قابل مجازات خواهد بود.

بیان فردا | ابعاد حقوقی آسیب بدنی به دانش‌آموزان به دلیل تنبیه بدنی در مدرسه چیست؟ آیا صرف دادن یک اطلاعیه و لغو ابلاغ کافیست یا قانون برای دانش آموزی که به دلیل تنبیه بدنی آسیب جسمانی دیده یا حتی مورد تحقیر و توهین از سوی معلم قرار گرفته راهکار و مجازاتی دارد؟

محمدرضا گلپایگانی وکیل دادگستری گفت: اگر مدیر و معلم وظیفه نظارتی خود را به صورت صحیح انجام ندهد و مراقبت درستی از فرزندانی که در مدرسه مشغول تحصیل هستند، نداشته باشد، می‌توان از باب ترک فعل نیز برای مدرسه و مدیر مدرسه مسئولیت حقوقی قائل بود. علاوه بر این، مرتکب رفتار مجرمانه اعم از ضرب و جرح یا توهین هم قابل مجازات خواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین