بوسیدن وزیر خارجه آلمان جنجالی شد
کد خبر: 11175

بوسیدن وزیر خارجه آلمان جنجالی شد

انتشار عکس‌ها و ویدئو‌هایی از وزیر ا‌مور خارجه کرواسی در حالی کە به نظر می‌رسد، سعی در بوسیدن آنالنا بربوک همتای آلمانی خود دارد، جنجالی شده است. بسیاری در کرواسی این رفتار را شرم‌آور و مایه تاسف خوانده‌اند.

بیان فردا | انتشار عکس‌ها و ویدئو‌هایی از وزیر ا‌مور خارجه کرواسی در حالی کە به نظر می‌رسد، سعی در بوسیدن آنالنا بربوک همتای آلمانی خود دارد، جنجالی شده است. بسیاری در کرواسی این رفتار را شرم‌آور و مایه تاسف خوانده‌اند.

در حالی کە وزرای کشور و امور خارجه دولت‌های اروپایی، پشت سر و کنار آنالنا بربوک، میزبان خود به صف ایستادە بودند کە با او عکس یادگاری بگیرند، به نظر می‌رسد کە گوردان گرلیچ رادمان وزیر امور خارجه کرواسی تلاش می‌کند وزیر امور خارجه آلمان را ببوسد. تلاشی ناموفق کە در کرواسی جنجال‌های زیادی بە پا کردە است.

بسیاری از رسانه‌های کرواسی با بازنشر عکس‌ها و ویدئو‌های این دیدار از لحظه شرم‌آور سخن بە میان آوردەاند و تلاش گرلیچ رادمان برای بوسیدن بربوک را نا متعارف خواندەاند.

رسانه‌های کرواسی با دقت عکس‌ها و ویدیو‌های مربوط بە این لحظه را تحلیل و بازبینی کردەاند. بسیاری از آن‌ها معتقد هستند کە آنالنا بربوک از رفتار وزیر خارجه کرواسی متعجب و ناراحت شدە و بدن خود را به عقب کشیدە است.

تصاویر مربوط بە این لحظه میلیون‌ها بار در شبکە‌های اجتماعی کرواسی دیدە شدەاند. واکنش بسیاری از کاربر‌ها بە این تصاویر عصبانیت و شرم‌ساری بودە است.

رادا بوریچ، از کنشگران شناختە شدە حقوق زنان در کرواسی رفتار وزیر خارجه کرواسی را نامناسب توصیف کردە است. برخی دیگر از کنشگران نیز رفتار او را بە دور از نجابت و احترام دانستەاند.

ایوانا ککین، از نمایندگان مجلس کرواسی نیز، در گفتگو با رسانە‌ها گفتە کە گرلیچ رادمان نه تنها خودش بلکه کرواسی را شرمسار کرد.

جادرانکا کوسور، نخست وزیر سابق کرواسی نیز ساکت ننشستە است. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: بوسیدن اجباری زنان را خشونت هم می‌نامند، درست است؟

گرلیچ رادمان در یک کنفرانس مطبوعاتی حملە‌ها بە خود را اتهام خواند و آن‌ها را رد کرد. او با تاکید بر اینکه می‌خواستە بە صورت انسانی با یکی از همکارانش معاشرت کند، گفتە است: وزرا همیشه به گرمی به یکدیگر سلام می‌کنند.

با این حال او گفتە اگر رفتار من کسی را آزردە است، عذرخواهی می‌کنم.

آنالنا بربوک، وزیر ا‌مور خارجه آلمان تا کنون بە این موضوع واکنشی نشان ندادە است.

دیدار وزرای کشور و امور خارجه دولت‌های اروپایی در روز پنجشنبه ٢ نوامبر در برلین انجام شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین