انگلیسی حرف زدن سخنگوی طالبان جلب توجه کرد
کد خبر: 15597

انگلیسی حرف زدن سخنگوی طالبان جلب توجه کرد

این ویدیویی که از انگلیسی حرف زدن سخنگوی طالبان در ساعات اخیر وایرال شده است با توجه به ضعف برخی مقامات در تسلط به زبان انگلیسی به گمان برخی جالب توجه است.

بیان فردا | این ویدیویی که از انگلیسی حرف زدن سخنگوی طالبان در ساعات اخیر وایرال شده است با توجه به ضعف برخی مقامات در تسلط به زبان انگلیسی به گمان برخی جالب توجه است.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین