آمریکا در خاورمیانه چند نیروی نظامی دارد؟
کد خبر: 15819

آمریکا در خاورمیانه چند نیروی نظامی دارد؟

طبق جدیدترین آمار (که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده) ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه ۵۸ هزار نیروی نظامی دارد.

بیان فردا | طبق جدیدترین آمار (که در سال 2023 منتشر شده) ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه 58 هزار نیروی نظامی دارد.

کویت (13 هزار)

قطر (13 هزار)

چوب و هنر_Fپلاس 

فرش بهشتی_F پلاس

بحرین (9 هزار)

امارات (5 هزار)

جیبوتی (4.5 هزار)

عربستان سعودی (3 تا 4.5 هزار)

اردن (3 هزار)

عراق (2.5 تا 3 هزار)

سوریه (1 تا 2 هزار)

ترکیه (1 هزار)

عمان (500 نفر)

نیروهای+آمریکا+در+خاورمیانه

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین