برهانی، حقوق‌دان: بیزحمت «مستند قانونی» این «تذکر» و این «توقیف را بفرمایید
کد خبر: 4054

برهانی، حقوق‌دان: بیزحمت «مستند قانونی» این «تذکر» و این «توقیف را بفرمایید

مگر ادعا نمی‌کردید خلاف ،قانون خلاف شرع است؟

  • محسن برهانی، حقوق‌دان نوشت:

 

  • وعده داده اند به کسانی که در خودرو کشف حجاب کنند تذکر میدهند و در بار دوم خودرو توقیف میشود

 

  • بیزحمت مستند قانونی چنین اقدامی را بیان فرمایند؟ در کدام قانون و آیین نامه حق تذکر به افراد بی حجاب و توقیف خودروی ایشان داده شده است؟

 

  • مگر ادعا نمی‌کردید خلاف ،قانون خلاف شرع است؟

 

 

برهانی، حقوق‌دان: بیزحمت «مستند قانونی» این «تذکر» و این «توقیف را بفرمایید

 

دیدگاه تان را بنویسید

پربازدیدترین