تغییر

  • معلمان مهم‌ترین عاملان یا سوژه‌های نظام آموزشی و اصطلاحاً «گیم چنجر» هستند؛ کسانی هستند که می‌توانند بازی را عوض کنند.