دکتر احمد نوربالا

  • گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر احمد نوربالا

    دکتر احمدعلی نوربالا، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش روان‌تنی مجتمع بیمارستانی امام خمینی است. او…