زندگی نامه آیت الله طالقانی

  • نگاهی به زندگی و زمانه سید محمود طالقانی

    آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، نام آشنایی برای مردم ایران است. نام آشنایی که البته کمتر از یک سال از عمرش در سال‌های پس از…