سران سیاسی

  • حقیقت پور با اشاره به جنگ غزه گفت: این روزها یک تعجبی هم دارم که خیلی از افراد که باید صدای خودشان را برای غزه خرج…