سردار کمالی

  • مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری اختتامیه اولین المپیک…