شهرام حقیقت دوست

  • قلب رقه به عنوان یک فیلم حادثه‌ای با پس‌زمینه سیاسی، فیلم سرگرم‌کننده‌ای است که می‌تواند جذابیت‌هایی برای عامه…