تازه‌ترین خبر از تصمیم  اصلاح‌طلبان درمورد انتخابات مجلس
کد خبر: 15313

تازه‌ترین خبر از تصمیم اصلاح‌طلبان درمورد انتخابات مجلس

سخنگوی جبهه اصلاحات از تصویب راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی مجلس خبر داد.

بیان فردا | جواد امام، با تأیید خبر تصویب راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات براى انتخابات ۱۴۰۲ در جلسه روز گذشته مجمع عمومى گفت: براساس این راهبرد، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیر رقابتی، غیر منصفانه و غیر مؤثر در اداره کشور و سرنوشت شهروندان شرکت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که سند راهبرد انتخابات جبهه به طور مشخص چه تکلیفى را در قبال انتخابات اسفندماه براى اصلاح طلبان و طرفداران این طیف فکرى تعیین کرده است؟، اظهارکرد: یکى از مهم‌ترین تکالیفى که این راهبرد براى اصلاح‌طلبان مشخص کرده برقرارى ارتباط نهادینه با جامعه و نهادهاى مدنى به عنوان عامل تعیین کننده در مواجهه با انتخابات است؛ چرا که بدون عاملیت مردم، نمى‌توان انتخاباتى منصفانه و رقابتى برگزار کرد. این تکلیف اصلاح‌طلبان را مقید مى‌کند که هرگز در یک انتخابات نمایشى و حاشیه‌اى شرکت نکنند.

سخنگوى جبهه اصلاحات ایران مهم‌ترین اصول این سند راهبردى براى انتخابات را نقش تعیین کننده جامعه و مشارکت مردم بیان کرد و افزود: مادامى که انتخاباتى با حضور همه سلایق و نمایندگان جریانات سیاسى برگزار نشود، اگر مردم شرکت کنند وقتى ببینند کسانى را که مى‌خواستند انتخاب کنند، در صحنه حضور ندارند یا باید به کاندیداى رقیب رأى دهند یا مجبور بشوند رأى سفید یا باطله به صندوق بریزند که البته اکنون با پدیده دیگرى یعنى قهر مردم با صندوق رأى مواجه هستیم.

جبهه اصلاحات نمی‌خواهد انتخابات را تحریم کند اما امکان شرکت در انتخابات فراهم نیست

امام در پاسخ به پرسش دیگرى مبنى بر این که با توجه به محدودیت‌هاى پیش‌روى اصلاح‌طلبان آیا در این سند چشم‌اندازى براى حضور در انتخابات اسفندماه دیده شده؟، گفت: متأسفانه شرایط پیش‌روى ما، شرایطى نیست که یک انتخابات معنى‌دار و موردنظر جامعه برگزار شود و از طریق آن به نهادهاى انتخابى معنى ببخشیم و باعث تشویق و آشتى مردم براى آمدن پاى صندوق رأى شویم و على القاعده جریان اصلاحات هم به رغم آن‌که نمى‌خواهد صندوق رأى را نادیده بگیرد و یا انتخابات را تحریم کند ولى شرایط موجود را مناسب نمى‌بیند و معتقد است امکان شرکت در این انتخابات براى اصلاح‌طلبان فراهم نیست.

وى در پاسخ به این که آیا راهبرد انتخاباتى جبهه اصلاحات ایران، خط تحریم و یا قهر با انتخابات را دنبال مى‌کند؟، گفت: این راهبرد به معنای عبور اصلاح‌طلبان از صندوق رأی نیست. برعکس اصلاح‌طلبان موظف‌ می‌شوند به‌رغم عدم مشارکت در چنین انتخاباتی تمامی مساعی خود را برای اقناع یا الزام حاکمیت به برگزاری انتخابات آزاد از یک‌سو، و آشتی جامعه با سیاست و صندوق رأی از سوی دیگر به کار بگیرند. 

سخنگوى جبهه اصلاحات ایران هم‌چنین در پاسخ به این‌که با توجه به رفتار و عملکرد مجریان و ناظران انتخابات طى چند ماه گذشته، این سند چه گزینه‌هایى را پیش‌روى اصلاح‌طلبان براى نحوه مواجهه با انتخابات اسفند ماه در نظر گرفته است؟، گفت: یکى از اتفاقاتى که در چند ماه پیش رخ داد اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس فعلى بود، مجلسى که برایند حضور و نگاه اقلیتى از مردم است و مثل سایر ارکان حکومت عنان همه امور کشور را در دست دارد. در این اصلاحیه که به رویه‌هاى غلط گذشته صورت قانونى بخشیده شده، هیچ جایى براى تشویق و ایجاد انگیزه حضور در انتخابات براى مردم باقى گذاشته نشده است. درعین حال در رفتار مجریان و ناظران انتخابات هیچ نشانى از تغییر رویه و اصلاح رفتار گذشته دیده نمى‌شود.

 امام تأکید کرد: آنچه که در این سند راهبرد انتخاباتى مورد توجه قرار گرفته مشى اصلاح‌طلبانه جبهه و احزاب عضو است که به دنبال قهر با صندوق نیستند، اما با توجه به محدودیت‌هایى که اصلاح‌طلبان اکنون با آن مواجه هستند و در واقع کاندیدایى هم ندارند، و از سوى دیگر با اتکا به نتایج برخى از نظرسنجى‌هاى اخیر که کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به طرز چشمگیرى نشان مى‌دهد و همچنین عملکرد برگزارکنندگان انتخابات، به نظر مى‌رسد گزینه نبودن امکان شرکت در انتخابات محتمل‌ترین است.

این عضو جبهه اصلاحات در پایان اعلام کرد به زودی در گفت‌و‌گویی به تبیین محتوای سند تصویب شده از سوی جبهه اصلاحات ایران خواهد پرداخت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین